Ana Sayfa » Tarifler » Tatlı Tarifleri » Seb­ze­li Ta­vuk

Seb­ze­li Ta­vuk

(4 Ki­şi­lik)

Mal­ze­me­ler:

2 adet ta­vuk gö­ğ­sü

1 su bar­da­ğı be­zel­ye

2 adet pa­ta­tes

2 adet ha­vuç

1 tat­lı ka­şı­ğı ka­ra­bi­ber

1 su bar­da­ğı süt

2 ye­mek ka­şı­ğı un

1 ye­mek ka­şı­ğı te­re­ya­ğı

1 su bar­da­ğı ren­de­len­miş ka­şar pey­ni­ri

Bir tu­tam tuz

Ha­zır­la­nı­şı:

Ta­vuk­la­rı haş­la­yın ve di­dik­le­yin. Isı­ya da­ya­nık­lı bir tep­si­ye di­dik­len­miş ta­vuk­la­rı ya­yın. Pa­ta­te­si ve ha­vu­cu küp şek­lin­de doğ­ra­yıp be­zel­ye ile be­ra­ber haş­la­yın. Haş­la­nan seb­ze­le­ri ta­vuk­la­rın üze­ri­ne ila­ve edin. Di­ğer ta­raf­ta te­re­ya­ğı­nı eri­tip unu ka­vu­run. Üze­ri­ne ya­vaş ya­vaş sü­tü, tu­zu ve ka­ra­bi­be­ri ek­le­ye­rek ka­rış­tı­rın. Bo­za kı­va­mı­na ge­le­ne ka­dar pi­şi­rin. Bu ka­rı­şı­mı tep­si­de­ki seb­ze­le­rin üze­ri­ne ila­ve edin. Son ola­rak ka­şar pey­nir ren­de­si­ni ek­le­ye­rek, 20 da­ki­ka fı­rın­da pi­şi­rin.

#ramazan #ramazanyemekleri #sebzelitavuk #tavuklutarifler #sebzelitarifler #yemek #lezzet #evdeyemekzevki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir