Ana Sayfa » Tarifler » Tatlı Tarifleri » Bi­ber Ka­se­sin­de Ka­rı­şık Kı­zart­ma

Bi­ber Ka­se­sin­de Ka­rı­şık Kı­zart­ma

(4 Ki­şi­lik)

Mal­ze­me­ler:

2 adet kır­mı­zı top bi­ber

2 adet sa­rı top bi­ber

1 adet pat­lı­can

1 adet ka­bak

1 adet bü­yük pa­ta­tes

1 adet ha­vuç

Kı­zart­mak İçin:

1 su bar­da­ğı ay­çi­çek ya­ğı

Yo­ğurt­lu Sos İçin:

2 çay bar­da­ğı yo­ğurt

1 diş ta­ze sa­rım­sak

Süs­le­mek İçin:

Ta­ze ke­kik ve­ya na­ne

Ha­zır­la­nı­şı:

Pat­lı­ca­nı ala­ca­lı doğ­ra­yıp, tuz­lu su­da bek­le­tin. 1 adet sa­rı ve 1 adet kır­mı­zı bi­be­rin çe­kir­dek­le­ri­ni te­miz­le­yip ka­re şek­lin­de doğ­ra­yın. Pat­lı­can­la­rı su­dan çı­kar­tıp, ku­ru­la­yıp kü­çük küp­le­re bö­lün. Ha­vuç, ka­bak ve pa­ta­tes­le­ri­ de küp şek­lin­de doğ­ra­yıp, kız­gın yağ­da kı­zar­tın. Ka­ğıt hav­lu­nun üze­ri­ne alın. Di­ğer sa­rı ve kır­mı­zı bi­ber­le­ri üze­rin­den 1 san­tim ke­se­rek ka­pak çı­kar­tın. Çe­kir­dek­le­ri­ni te­miz­le­yin ve kı­zar­tın. Kı­zar­mış seb­ze­le­ri bi­ber­le­rin içi­ne dol­du­run. Yoğurt­lu so­su üze­ri­ne dö­kün.

#biberkasesindekarışıkkızartma #kızartma #biber #food #yummy #evdeyemekzevki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir